Τα μέλη της Οργάνωσής μας καλούνται στην ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 12-02-2012 και ώρα 11:30 π.μ. στις εγκαταστάσεις των κλειστών γυμναστηρίων του Ολυμπιακού Χωριού. Εάν δεν υπάρξει η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναλειφθεί στις 19-02-2012 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και αν προκύψει νέα έλλειψη απαρτίας θα γίνει οριστικά την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012.

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των μελών μας, αλλά και για λόγους που σχετίζονται με τις ήδη προγραμματισμένες αθλητικές συναντήσεις και την πιθανή σύμπτωση Γενικών Συνελεύσεων άλλων Συλλόγων, θεωρούμε ως πιθανότερη ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνελεύσεως την
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012, στις 11:30 π.μ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Advertisements

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών στη διάρκεια της 14ης τακτικής συνεδρίασής του στις 12/05/2011 αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Σωτήρη Ντούρου, να απογραφούν ως αυτοτελείς οικισμοί το Ολυμπιακό Χωριό, οι Θρακομακεδόνες και η Βαρυμπόπη, διορθώνοντας έτσι την απόφαση 107 της 05/04/2011 στην οποία αναφέρεται ότι «εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών δεν υπάρχει θεσμοθετημένος οικισμός, με βάσει τα κριτήρια που θέτει η πολεοδομική νομοθεσία.»
Ανάγνωση του υπολοίπου…

Σε συνέχεια των προσφυγών στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την απογραφή του Ολυμπιακού Χωριού ως αυτοτελούς οικισμού, φορείς και κάτοικοι κατέθεσαν επίσης και ομαδική αίτηση στην ανεξάρτητη Ελληνική Στατιστική Αρχή ζητώντας την αυτοτελή απογραφή του Ολυμπιακού Χωριού, βάσει του Π.Δ. 168/2008, ανεξαρτήτως των όποιων αποφάσεων των υπολοίπων εμπλεκομένων φορέων.
Ανάγνωση του υπολοίπου…

« Newer Posts - Older Posts »

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: